Jan Kareš Fitness

Vize a poslání

Naší vizí je budovat dlouhodobé přátelské vztahy se svými klienty, založené na vzájemném chápání, respektu a úctě. Chceme být každému klientovi dobrým a spolehlivým partnerem v jeho snaze být lepším člověkem a sportovcem.

Své poslání spatřujeme ve snaze:

  • Zajišťovat ucelený soubor profesionálních služeb přizpůsobených individuálním požadavkům a potřebám každého klienta
  • Vést naše klienty přirozenou cestou k rozvoji jejich fyzických schopností, duševní rovnováhy a kladných morálních vlastností
  • Být místem přátelských střetávání, pohody, pozitivní a vřelé
    atmosféry
  • Být loajálním, spravedlivým a motivujícím partnerem pro své klienty i zaměstnance